Gwarancje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie objęte są wyłącznie gwarancją producenta.

 2. Tryb realizacji gwarancji oraz jej okres podane są na karcie każdego z produktów.

 3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu sprzedaży sprzętu, a więc jest zgodny z datą znajdującą się na fakturze.

 4. Wszelkie problemy techniczne powinny być zgłaszane bezpośrednio do producenta, który odpowiada za realizację gwarancji.

 5. Pomoc techniczna firmy Lenovo obejmuje diagnostykę sprzętu i naprawę produktów firmy Lenovo w okresie trwania umowy serwisowej.

 6. Pomoc techniczną można uzyskać telefonicznie pod nr 22 295 49 50, w dni robocze w godz. 8-17 lub za pomocą strony internetowej (www.pcsupport.lenovo.com).

 

Rodzaje usług gwarancyjnych:

 • Gwarancja Carry-in

Jeżeli problemu z produktem nie uda się rozwiązać przez telefon lub przez skorzystanie z Części CRU, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyznaczonym punkcie serwisowym. Użytkownik odpowiada za odłączenie produktu i zapakowanie go do pojemnika przeznaczonego do wysyłki razem z innymi częściami i informacjami wymaganymi przez Lenovo oraz przekazanie go do wyznaczonego punktu serwisowego. Koszty wysyłki opłaca Usługodawca. Po rozwiązaniu problemu Lenovo prześle produkt do siedziby Użytkownika. Użytkownik ponosi koszty wszelkich części, które nie zostały zapakowane i wysłane wraz z produktem.

 • Gwarancja On-site

Jeżeli problemu z produktem nie uda się rozwiązać przez telefon lub za pomocą Części CRU, naprawa zostanie przeprowadzona u Użytkownika. Usługa ta jest dostępna w zwykłych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Gwarancja Premier Support

Lenovo zapewni centrum kontaktowe dla wsparcia poziomu „Premier”, aby ułatwić:

a) zdalne usuwanie błędów i pomoc diagnostyczną (w tym możliwość połączenia z systemem lub produktami Użytkownika przez bezpieczne połączenie internetowe);

b) Wsparcie Obsługiwanego Oprogramowania OEM (producenta oryginalnego sprzętu) (tylko dla systemów);

c) konfigurację, w tym rozdzielczości częstotliwości odświeżania, ustawień wyświetlacza, interoperacyjność między kilkoma monitorami, podłączania do projektora lub telewizora, a także wsparcie obejmujące popularne oprogramowania, sterowniki, ustawienia aplikacji i oprogramowanie do komputerowo wspomaganego projektowania (tylko do monitorów);

d) informacje na temat zarządzania sprawami dotyczącymi zdarzeń objętych gwarancją Użytkownika, żeby pomóc w prześledzeniu, przeprowadzeniu i zamknięciu ich;

e) weryfikacji numeru seryjnego produktu i uprawnień do Usług;

f) określenie, czy problem stanowi zdarzenie objęte gwarancją oraz ustalenie, czy zdarzenie objęte gwarancją może zostać rozwiązane w jeden z poniższych sposobów (według uznania Lenovo);

g) Usługę NBD u Klienta (tylko dla systemów);

h) Usługę Wymiany Produktu NBD (tylko dla monitorów).

 

Dodatkowe opcje do gwarancji:

 

 • Accidental Damage Protection (ADP)

Dodatkowa ochrona obejmująca typowe wypadki poza gwarancją systemu, takie jak uszkodzenia spowodowane przypadkowymi upadkami, zalaniem, przepięciami elektrycznymi.

Uwaga: ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami należy zakupić w ciągu 90 dni od zamówienia sprzętu

 • Gwarancja Keep Your Hard Drive (KYHD)

Opcja KYD pozwala Użytkownikowi na zatrzymanie wadliwego dysku, który zostanie wymieniony w ramach Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Usługa ta dotyczy oryginalnego dysku z urządzenia i dysków zamiennych dostarczonych dla tego produktu w ramach Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Zmniejsza się w ten sposób możliwość wycieku danych.

 • Sealed Battery Warranty

Sealed Battery Warranty to dodatkowa oferta usług gwarancyjnych zaprojektowana specjalnie dla komputerów z zintegrowaną baterią. Oferuje jednorazową wymianę w przypadku, gdy akumulator objęty gwarancją nie spełnia minimalnych standardów wydajności.

 

Więcej informacji