Tower

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

DostępnyDostępny
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 360,36 zł
(netto: 2 732,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 3 963,06 zł
(netto: 3 222,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 482,12 zł
(netto: 3 644,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 5 696,13 zł
(netto: 4 631,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 469,80 zł
(netto: 5 260,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 520,23 zł
(netto: 5 301,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 086,03 zł
(netto: 5 761,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 231,17 zł
(netto: 5 879,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

BrakBrak
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 7 287,75 zł
(netto: 5 925,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 840,02 zł
(netto: 6 374,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 8 025,75 zł
(netto: 6 525,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 9 471,00 zł
(netto: 7 700,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 9 566,94 zł
(netto: 7 778,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 932,25 zł
(netto: 8 075,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

BrakBrak
Silver-4210/32GB/noOS/36
brutto: 10 612,44 zł
(netto: 8 628,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 168,40 zł
(netto: 9 080,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 725,59 zł
(netto: 9 533,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 12 466,05 zł
(netto: 10 135,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 12 868,26 zł
(netto: 10 462,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 15 067,50 zł
(netto: 12 250,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 15 067,50 zł
(netto: 12 250,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 16 181,88 zł
(netto: 13 156,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA019EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA019EA)

BrakBrak
Bronze-3408U/32GB/noOS/36
brutto: 17 854,68 zł
(netto: 14 516,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01AEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01AEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 18 411,87 zł
(netto: 14 969,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 19 953,06 zł
(netto: 16 222,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A09VEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A09VEA)

BrakBrak
Silver-4210/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 20 684,91 zł
(netto: 16 817,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 20 726,73 zł
(netto: 16 851,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0B5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0B5EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 21 020,70 zł
(netto: 17 090,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0CWEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0CWEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 21 179,37 zł
(netto: 17 219,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 21 197,82 zł
(netto: 17 234,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A07GEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A07GEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 21 207,66 zł
(netto: 17 242,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0D4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0D4EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 21 821,43 zł
(netto: 17 741,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01EEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01EEA)

BrakBrak
Gold-6426Y/64GB/noOS/36
brutto: 22 310,97 zł
(netto: 18 139,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00QEA)

BrakBrak
Bronze-3408U/32GB/noOS/36
brutto: 28 305,99 zł
(netto: 23 013,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 28 334,28 zł
(netto: 23 036,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 28 334,28 zł
(netto: 23 036,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 29 398,23 zł
(netto: 23 901,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 29 398,23 zł
(netto: 23 901,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00NEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 29 672,52 zł
(netto: 24 124,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 30 278,91 zł
(netto: 24 617,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01FEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01FEA)

BrakBrak
Gold-6438Y+/64GB/noOS/36
brutto: 33 453,54 zł
(netto: 27 198,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00XEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00XEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 34 227,21 zł
(netto: 27 827,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00REA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00REA)

BrakBrak
Gold-6426Y/64GB/noOS/36
brutto: 35 854,50 zł
(netto: 29 150,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00PEA)

BrakBrak
Gold-6438Y+/64GB/noOS/36
brutto: 53 851,86 zł
(netto: 43 782,00 zł)