Tower

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

DostępnyDostępny
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 496,89 zł
(netto: 2 843,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 3 713,37 zł
(netto: 3 019,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

BrakBrak
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 027,02 zł
(netto: 3 274,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

BrakBrak
E-2124G/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 4 512,87 zł
(netto: 3 669,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

BrakBrak
E-2124G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 339,43 zł
(netto: 4 341,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

BrakBrak
E-2144G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 544,84 zł
(netto: 4 508,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

BrakBrak
E-2126G/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 5 719,50 zł
(netto: 4 650,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

BrakBrak
E-2124G/2x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 896,62 zł
(netto: 4 794,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 543,60 zł
(netto: 5 320,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 562,05 zł
(netto: 5 335,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 715,80 zł
(netto: 5 460,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

BrakBrak
E-2224G/1x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 811,74 zł
(netto: 5 538,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

BrakBrak
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 7 014,69 zł
(netto: 5 703,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/60
brutto: 7 087,26 zł
(netto: 5 762,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 554,66 zł
(netto: 6 142,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

BrakBrak
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 7 661,67 zł
(netto: 6 229,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 702,26 zł
(netto: 6 262,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 7 804,35 zł
(netto: 6 345,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 817,88 zł
(netto: 6 356,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 311,11 zł
(netto: 6 757,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

BrakBrak
E-2186G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 293,88 zł
(netto: 7 556,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8JA00FEA-7S050063WW)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8JA00FEA-7S050063WW)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/WS2022E/36
brutto: 9 478,38 zł
(netto: 7 706,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

BrakBrak
E-2144G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 553,41 zł
(netto: 7 767,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 9 707,16 zł
(netto: 7 892,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 9 830,16 zł
(netto: 7 992,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 932,25 zł
(netto: 8 075,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

BrakBrak
E-2224G/2x480GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 949,47 zł
(netto: 8 089,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 10 231,14 zł
(netto: 8 318,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

BrakBrak
E-2176G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 322,16 zł
(netto: 8 392,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 383,66 zł
(netto: 8 442,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 857,21 zł
(netto: 8 827,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 12 592,74 zł
(netto: 10 238,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 13 104,42 zł
(netto: 10 654,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8FA01TEA-7S050063WW)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8FA01TEA-7S050063WW)

BrakBrak
E-2356G/16GB/WS2022E/36
brutto: 14 501,70 zł
(netto: 11 790,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 14 721,87 zł
(netto: 11 969,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 14 721,87 zł
(netto: 11 969,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 14 790,75 zł
(netto: 12 025,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0B5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0B5EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 14 949,42 zł
(netto: 12 154,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 15 484,47 zł
(netto: 12 589,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A03VEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A03VEA)

BrakBrak
Silver-4110/2x300GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 15 929,73 zł
(netto: 12 951,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A07GEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A07GEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 16 184,34 zł
(netto: 13 158,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0CWEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0CWEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 16 202,79 zł
(netto: 13 173,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A09VEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A09VEA)

BrakBrak
Silver-4210/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 17 823,93 zł
(netto: 14 491,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 22 233,48 zł
(netto: 18 076,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0D4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0D4EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 22 939,50 zł
(netto: 18 650,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10100XEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10100XEA)

BrakBrak
Silver-4208/2x480GB/32GB/noOS/36
brutto: 26 141,19 zł
(netto: 21 253,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 31 535,97 zł
(netto: 25 639,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 31 535,97 zł
(netto: 25 639,00 zł)