Tower

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

BrakBrak
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 594,06 zł
(netto: 2 922,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 4 368,96 zł
(netto: 3 552,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 810,53 zł
(netto: 3 911,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 376,32 zł
(netto: 5 184,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 819,12 zł
(netto: 5 544,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 384,92 zł
(netto: 6 004,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 726,86 zł
(netto: 6 282,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 908,90 zł
(netto: 6 430,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 792,03 zł
(netto: 7 961,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

BrakBrak
Silver-4210/32GB/noOS/36
brutto: 9 793,26 zł
(netto: 7 962,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 335,69 zł
(netto: 8 403,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 10 878,12 zł
(netto: 8 844,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 117,97 zł
(netto: 9 039,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

BrakBrak
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 11 665,32 zł
(netto: 9 484,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 12 504,18 zł
(netto: 10 166,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 046,61 zł
(netto: 10 607,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 673,90 zł
(netto: 11 930,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 19 664,01 zł
(netto: 15 987,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 20 045,31 zł
(netto: 16 297,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 20 427,84 zł
(netto: 16 608,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01EEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01EEA)

BrakBrak
Gold-6426Y/64GB/noOS/36
brutto: 23 291,28 zł
(netto: 18 936,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00QEA)

BrakBrak
Bronze-3408U/32GB/noOS/36
brutto: 27 897,63 zł
(netto: 22 681,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 27 924,69 zł
(netto: 22 703,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 27 924,69 zł
(netto: 22 703,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 28 972,65 zł
(netto: 23 555,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 28 972,65 zł
(netto: 23 555,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA019EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA019EA)

BrakBrak
Bronze-3408U/32GB/noOS/36
brutto: 29 223,57 zł
(netto: 23 759,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00NEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 29 244,48 zł
(netto: 23 776,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 29 841,03 zł
(netto: 24 261,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01AEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01AEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 30 567,96 zł
(netto: 24 852,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00XEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00XEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 33 732,75 zł
(netto: 27 425,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00REA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00REA)

BrakBrak
Gold-6426Y/64GB/noOS/36
brutto: 35 335,44 zł
(netto: 28 728,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00PEA)

BrakBrak
Gold-6438Y+/64GB/noOS/36
brutto: 53 073,27 zł
(netto: 43 149,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01FEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01FEA)

BrakBrak
Gold-6438Y+/64GB/noOS/36
brutto: 54 244,23 zł
(netto: 44 101,00 zł)