Serwery

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

BrakBrak
E-2124G/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 4 560,84 zł
(netto: 3 708,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

BrakBrak
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 4 844,97 zł
(netto: 3 939,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 5 206,59 zł
(netto: 4 233,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

BrakBrak
E-2124G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 396,01 zł
(netto: 4 387,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

BrakBrak
E-2144G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 602,65 zł
(netto: 4 555,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

BrakBrak
E-2126G/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 5 781,00 zł
(netto: 4 700,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

BrakBrak
E-2124G/2x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 958,12 zł
(netto: 4 844,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 6 195,51 zł
(netto: 5 037,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 410,76 zł
(netto: 5 212,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 612,48 zł
(netto: 5 376,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 787,14 zł
(netto: 5 518,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

BrakBrak
E-2224G/1x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 869,55 zł
(netto: 5 585,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 7 073,73 zł
(netto: 5 751,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/60
brutto: 7 146,30 zł
(netto: 5 810,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 783,44 zł
(netto: 6 328,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 7 887,99 zł
(netto: 6 413,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

DostępnyDostępny
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 924,89 zł
(netto: 6 443,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 115,54 zł
(netto: 6 598,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

BrakBrak
E-2146G/16GB/noOS/36
brutto: 8 277,90 zł
(netto: 6 730,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 8 279,13 zł
(netto: 6 731,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

BrakBrak
E-2324G/1x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 309,88 zł
(netto: 6 756,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

BrakBrak
E-2276G/8GB/noOS/12
brutto: 8 350,47 zł
(netto: 6 789,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 8 459,94 zł
(netto: 6 878,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 8 580,48 zł
(netto: 6 976,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

BrakBrak
E-2124/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 9 060,18 zł
(netto: 7 366,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

BrakBrak
E-2186G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 392,28 zł
(netto: 7 636,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

BrakBrak
E-2144G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 653,04 zł
(netto: 7 848,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

BrakBrak
E-2186G/8GB/noOS/36
brutto: 9 693,63 zł
(netto: 7 881,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 9 713,31 zł
(netto: 7 897,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 9 776,04 zł
(netto: 7 948,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

BrakBrak
E-2224G/2x480GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 033,11 zł
(netto: 8 157,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 167,18 zł
(netto: 8 266,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

DostępnyDostępny
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 10 393,50 zł
(netto: 8 450,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

BrakBrak
E-2176G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 431,63 zł
(netto: 8 481,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 494,36 zł
(netto: 8 532,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 886,73 zł
(netto: 8 851,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 11 146,26 zł
(netto: 9 062,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 11 231,13 zł
(netto: 9 131,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 11 288,94 zł
(netto: 9 178,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 11 937,15 zł
(netto: 9 705,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 12 078,60 zł
(netto: 9 820,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 12 922,38 zł
(netto: 10 506,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 12 945,75 zł
(netto: 10 525,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

BrakBrak
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 12 949,44 zł
(netto: 10 528,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 13 051,53 zł
(netto: 10 611,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 13 360,26 zł
(netto: 10 862,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 418,07 zł
(netto: 10 909,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 806,75 zł
(netto: 11 225,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 883,01 zł
(netto: 11 287,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 13 883,01 zł
(netto: 11 287,00 zł)