Serwery

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

BrakBrak
E-2124G/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 4 537,47 zł
(netto: 3 689,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

BrakBrak
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 4 661,70 zł
(netto: 3 790,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 4 720,74 zł
(netto: 3 838,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

BrakBrak
E-2124G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 372,64 zł
(netto: 4 368,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

BrakBrak
E-2144G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 580,51 zł
(netto: 4 537,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

BrakBrak
E-2126G/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 5 757,63 zł
(netto: 4 681,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

BrakBrak
E-2124G/2x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 935,98 zł
(netto: 4 826,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 024,54 zł
(netto: 4 898,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

BrakBrak
E-2224G/1x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 138,93 zł
(netto: 4 991,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 6 172,14 zł
(netto: 5 018,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 6 585,42 zł
(netto: 5 354,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 589,11 zł
(netto: 5 357,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 590,34 zł
(netto: 5 358,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/60
brutto: 6 729,33 zł
(netto: 5 471,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

DostępnyDostępny
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 129,08 zł
(netto: 5 796,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 7 816,65 zł
(netto: 6 355,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 7 819,11 zł
(netto: 6 357,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 7 864,62 zł
(netto: 6 394,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 868,31 zł
(netto: 6 397,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 051,58 zł
(netto: 6 546,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

BrakBrak
E-2146G/16GB/noOS/36
brutto: 8 255,76 zł
(netto: 6 712,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 8 319,72 zł
(netto: 6 764,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

BrakBrak
E-2276G/8GB/noOS/12
brutto: 8 328,33 zł
(netto: 6 771,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

DostępnyDostępny
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 8 721,93 zł
(netto: 7 091,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 8 733,00 zł
(netto: 7 100,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

BrakBrak
E-2224G/2x480GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 916,27 zł
(netto: 7 249,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

BrakBrak
E-2124/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 8 991,30 zł
(netto: 7 310,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

BrakBrak
E-2186G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 370,14 zł
(netto: 7 618,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

BrakBrak
E-2144G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 630,90 zł
(netto: 7 830,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

BrakBrak
E-2186G/8GB/noOS/36
brutto: 9 672,72 zł
(netto: 7 864,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 9 691,17 zł
(netto: 7 879,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 066,32 zł
(netto: 8 184,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 199,16 zł
(netto: 8 292,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

DostępnyDostępny
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 10 213,92 zł
(netto: 8 304,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 10 232,37 zł
(netto: 8 319,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

BrakBrak
E-2176G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 410,72 zł
(netto: 8 464,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 472,22 zł
(netto: 8 514,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 11 129,04 zł
(netto: 9 048,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 11 266,80 zł
(netto: 9 160,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 12 056,46 zł
(netto: 9 802,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 12 430,38 zł
(netto: 10 106,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 12 901,47 zł
(netto: 10 489,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 12 924,84 zł
(netto: 10 508,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 12 994,95 zł
(netto: 10 565,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P1EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P1EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 018,32 zł
(netto: 10 584,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 13 030,62 zł
(netto: 10 594,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 049,07 zł
(netto: 10 609,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 13 339,35 zł
(netto: 10 845,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09FEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09FEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 13 560,75 zł
(netto: 11 025,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 785,84 zł
(netto: 11 208,00 zł)