Serwery

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

DostępnyDostępny
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 360,36 zł
(netto: 2 732,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 3 963,06 zł
(netto: 3 222,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 482,12 zł
(netto: 3 644,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 5 696,13 zł
(netto: 4 631,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 5 699,82 zł
(netto: 4 634,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V3 (7D7QA02QEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V3 (7D7QA02QEA)

BrakBrak
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 100,80 zł
(netto: 4 960,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 469,80 zł
(netto: 5 260,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 520,23 zł
(netto: 5 301,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA031EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA031EA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 6 768,69 zł
(netto: 5 503,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 086,03 zł
(netto: 5 761,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 231,17 zł
(netto: 5 879,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

BrakBrak
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 7 287,75 zł
(netto: 5 925,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 634,61 zł
(netto: 6 207,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 840,02 zł
(netto: 6 374,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 8 025,75 zł
(netto: 6 525,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SE350 (7D1XA02KEA)

Lenovo ThinkSystem SE350 (7D1XA02KEA)

BrakBrak
D-2143IT/32GB/noOS/36
brutto: 8 381,22 zł
(netto: 6 814,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 9 088,47 zł
(netto: 7 389,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 9 124,14 zł
(netto: 7 418,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 9 471,00 zł
(netto: 7 700,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 9 566,94 zł
(netto: 7 778,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 932,25 zł
(netto: 8 075,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

BrakBrak
E-2276G/8GB/noOS/12
brutto: 10 510,35 zł
(netto: 8 545,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

BrakBrak
Silver-4210/32GB/noOS/36
brutto: 10 612,44 zł
(netto: 8 628,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 168,40 zł
(netto: 9 080,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A3EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A3EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 11 725,59 zł
(netto: 9 533,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A4EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A4EA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 11 725,59 zł
(netto: 9 533,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 725,59 zł
(netto: 9 533,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A082EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A082EA)

DostępnyDostępny
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 11 793,24 zł
(netto: 9 588,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AAEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AAEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 12 177,00 zł
(netto: 9 900,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05TEA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05TEA)

BrakBrak
EPYC-7203/32GB/noOS/36
brutto: 12 286,47 zł
(netto: 9 989,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 12 466,05 zł
(netto: 10 135,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AGEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AGEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 12 811,68 zł
(netto: 10 416,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06KEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06KEA)

BrakBrak
EPYC-7203/32GB/noOS/36
brutto: 12 839,97 zł
(netto: 10 439,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A08VEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A08VEA)

BrakBrak
Silver-4314/64GB/noOS/36
brutto: 12 841,20 zł
(netto: 10 440,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 12 868,26 zł
(netto: 10 462,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A088EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A088EA)

DostępnyDostępny
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 038,00 zł
(netto: 10 600,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05UEA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05UEA)

BrakBrak
EPYC-7303/32GB/noOS/36
brutto: 13 400,85 zł
(netto: 10 895,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A089EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A089EA)

DostępnyDostępny
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 603,80 zł
(netto: 11 060,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04FEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04FEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 954,35 zł
(netto: 11 345,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A08AEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A08AEA)

DostępnyDostępny
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 169,60 zł
(netto: 11 520,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06LEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06LEA)

BrakBrak
EPYC-7303/32GB/noOS/36
brutto: 14 510,31 zł
(netto: 11 797,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0ABEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0ABEA)

DostępnyDostępny
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 735,40 zł
(netto: 11 980,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 15 067,50 zł
(netto: 12 250,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 15 067,50 zł
(netto: 12 250,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA056EA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA056EA)

BrakBrak
EPYC-7313/32GB/noOS/36
brutto: 15 327,03 zł
(netto: 12 461,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A078EA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A078EA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 15 950,64 zł
(netto: 12 968,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 16 181,88 zł
(netto: 13 156,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02REA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02REA)

DostępnyDostępny
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 16 181,88 zł
(netto: 13 156,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 16 509,06 zł
(netto: 13 422,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 16 529,97 zł
(netto: 13 439,00 zł)