Serwery

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

BrakBrak
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 594,06 zł
(netto: 2 922,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 4 448,91 zł
(netto: 3 617,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 995,03 zł
(netto: 4 061,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02QEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02QEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 5 656,77 zł
(netto: 4 599,00 zł)
6 450,00 zł
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02NEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02NEA)

DostępnyDostępny
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 5 687,52 zł
(netto: 4 624,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 505,47 zł
(netto: 5 289,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA031EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA031EA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 6 653,07 zł
(netto: 5 409,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 819,12 zł
(netto: 5 544,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

BrakBrak
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 211,49 zł
(netto: 5 863,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 675,20 zł
(netto: 6 240,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 883,07 zł
(netto: 6 409,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 8 068,80 zł
(netto: 6 560,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SE350 (7D1XA02KEA)

Lenovo ThinkSystem SE350 (7D1XA02KEA)

BrakBrak
D-2143IT/32GB/noOS/36
brutto: 8 316,03 zł
(netto: 6 761,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 607,53 zł
(netto: 7 811,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 932,25 zł
(netto: 8 075,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

BrakBrak
Silver-4210/32GB/noOS/36
brutto: 9 972,84 zł
(netto: 8 108,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 525,11 zł
(netto: 8 557,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05TEA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05TEA)

BrakBrak
EPYC-7203/32GB/noOS/36
brutto: 11 049,09 zł
(netto: 8 983,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 077,38 zł
(netto: 9 006,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 216,37 zł
(netto: 9 119,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06LEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06LEA)

DostępnyDostępny
EPYC-7303/32GB/noOS/36
brutto: 11 549,70 zł
(netto: 9 390,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06KEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06KEA)

DostępnyDostępny
EPYC-7203/32GB/noOS/36
brutto: 11 629,65 zł
(netto: 9 455,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

BrakBrak
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 11 880,57 zł
(netto: 9 659,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A088EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A088EA)

DostępnyDostępny
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 12 181,92 zł
(netto: 9 904,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 12 734,19 zł
(netto: 10 353,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05UEA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05UEA)

DostępnyDostępny
EPYC-7303/32GB/noOS/36
brutto: 12 760,02 zł
(netto: 10 374,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A089EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A089EA)

DostępnyDostępny
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 042,92 zł
(netto: 10 604,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AAEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AAEA)

DostępnyDostępny
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 042,92 zł
(netto: 10 604,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AGEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AGEA)

DostępnyDostępny
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 042,92 zł
(netto: 10 604,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 286,46 zł
(netto: 10 802,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04FEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04FEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 286,46 zł
(netto: 10 802,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 751,40 zł
(netto: 11 180,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A08AEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A08AEA)

DostępnyDostępny
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 174,52 zł
(netto: 11 524,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0ABEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0ABEA)

DostępnyDostępny
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 174,52 zł
(netto: 11 524,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 944,50 zł
(netto: 12 150,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA056EA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA056EA)

BrakBrak
EPYC-7313/32GB/noOS/36
brutto: 15 327,03 zł
(netto: 12 461,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02REA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02REA)

DostępnyDostępny
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 15 548,43 zł
(netto: 12 641,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A05VEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A05VEA)

BrakBrak
Silver-4509Y/32GB/noOS/36
brutto: 16 267,98 zł
(netto: 13 226,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04DEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04DEA)

BrakBrak
Gold-6426Y/32GB/noOS/36
brutto: 18 258,12 zł
(netto: 14 844,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02YEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02YEA)

DostępnyDostępny
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 19 261,80 zł
(netto: 15 660,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A3EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A3EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 19 606,20 zł
(netto: 15 940,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A4EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A4EA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 19 606,20 zł
(netto: 15 940,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 20 060,07 zł
(netto: 16 309,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 20 467,20 zł
(netto: 16 640,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02VEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02VEA)

DostępnyDostępny
Gold-6426Y/32GB/noOS/36
brutto: 20 536,08 zł
(netto: 16 696,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 20 838,66 zł
(netto: 16 942,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A082EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A082EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 21 951,81 zł
(netto: 17 847,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 22 260,54 zł
(netto: 18 098,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 V3 (7D9AA01XEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 V3 (7D9AA01XEA)

BrakBrak
EPYC-9274F/32GB/noOS/36
brutto: 22 618,47 zł
(netto: 18 389,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 23 100,63 zł
(netto: 18 781,00 zł)